AOJ 0013 Switching Railroad Cars

※AOJはショートコーディングをする場ではありません

短縮前

#include <cstdio>
#include <vector>
int main(){
	int n;
	std::vector<int> v;
	while(scanf("%d\n", &n)+1){
		if(n){
			v.push_back(n);
		}else{
			printf("%d\n", v.back());
			v.pop_back();
		}
	}
	return 0;
}

短縮後

#include <cstdio>
#include <vector>
int main(){std::vector<int> v;for(int n;scanf("%d\n", &n)+1;)if(n)v.push_back(n);else printf("%d\n", v.back()),v.pop_back();return 0;}

追記:でも7位。なんか中途半端な事をしましたね。